top of page
Grupo de personas, algunas en sillas de ruedas, otras con bastones y familiares o amigos.

Socis Numeraris

Els socis de Treball de Vida podran participar a totes les activitats organitzades per l'Associació.
A més, podran: Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. Exercir la representació que els confereixi en cada cas. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries. Exposar a l'Assemblea ia la Junta Directiva tot allò que considerin que pugui contribuir a dinamitzar i enriquir  l'associació ia la consecució de  els objectius socials. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre ladministració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de lassociació.  Rebre informació sobre les activitats de lassociació. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la vostra disposició. Formar part dels grups de treball.

bottom of page