top of page
Placa de Socio Honorario

Socis Honoraris

Els Socis Honoraris són aquells amb una antiguitat de més de 4 anys que han destacat per la seva contribució als objectius de l'Associació. 
Participen en totes les activitats i en les mateixes condicions que la resta dels socis,  
Estan exempts del pagament de la quota.

bottom of page