top of page

Com afecta el nou barem de discapacitat la pensió d'incapacitat permanent

El Govern d'Espanya ha publicat un barem nou per a la valoració de la discapacitat en els ciutadans, amb l'aprovació del Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre. Així, molts ciutadans es pregunten si aquest nou barem de valoració de discapacitat té influència a les pensions d'incapacitat permanent que concedeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Aquest nou barem de discapacitat s'adapta als nous temps i les necessitats de les persones amb discapacitat, ja que el barem que estava en vigor fins a data de 1999. Així, aquest nou barem té com a objectiu valorar amb més precisió cada cas i accelerar els tràmits corresponents per aconseguir el grau de discapacitat. El Govern d'Espanya inclou en aquest barem un punt de vista més humà en la regulació.

D'altra banda, cal tenir en compte que la pensió d'incapacitat permanent té com a objectiu pal·liar la pèrdua d'ingressos que pateix un treballador a causa d'una lesió o una malaltia, que en redueix o anul·la la capacitat laboral. Així, la incapacitat permanent i discapacitat tenen certes similituds.

Incapacitat permanent i barem de discapacitat

En la majoria de casos, les persones beneficiàries d‟una pensió d‟incapacitat permanent també tenen dret al reconeixement d‟un grau de discapacitat d‟almenys el 33%; especialment a partir del grau d'incapacitat total. Això no obstant, ser beneficiari d'una incapacitat permanent no implica directament tenir dret al reconeixement d'un grau de discapacitat.

Pel que fa al nou barem de valoració de discapacitat, els professionals de CampmanyAbogados expliquen que «la mala notícia per als pensionistes d'incapacitat permanent és que aquest Reial decret no es pronuncia sobre la discapacitat del 33% que es dóna automàticament per tenir una incapacitat, i que en el moment actual no és amb caràcter general per a aquest col·lectiu; a la pràctica, realment només implica una bonificació a l'IRPF».

Per tant, el nou barem de discapacitat no recull cap novetat en relació a les persones a qui se li reconeix una pensió d'incapacitat permanent, tal com recorden els experts de CampmanyAbogados.

Nou barem de discapacitat

Tot i que no inclou modificacions respecte a la incapacitat permanent, el nou barem de valoració de discapacitat entrarà en vigor l'abril del 2023. Així, aquest document estableix que per determinar el grau de discapacitat d'una persona, cal seguir una nova fórmula basada en quatre barems:

Avaluació de les Funcions i Estructures corporals/ Deficiència Global de la Persona (BDGP)

Avaluació de les Capacitats/Limitacions a l'Activitat (BLA).

L'Avaluació de l'Acompliment/Restriccions a la Participació (BRP-QD),

Avaluació dels Factors Contextuals/Barreres Ambientals (BFCA).

Un cop analitzat cada cas de manera particular, l'equip multiprofessional de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat de cada comunitat autònoma (CCAA) emet un dictamen proposada. En aquesta resolució s'han de recollir una sèrie de punts clau, com ara: Grau de discapacitat, puntuacions de cada barem, codis de diagnòstic, deficiència, restriccions i limitacions, necessitat o no d'ajuda per part de terceres persones i l'existència de dificultats de mobilitat per a ús de transport públic.


Font: SID_Servei d'Informació Discapacitat

Notícia d'Alejandro Perdigones

7 views0 comments

Comments


bottom of page