top of page

Ajudes econòmiques per a l'Accessibilitat dels habitatges, 2022-2025


"Si s'ignora l'home, l'arquitectura és innecessària", ho va dir Álvaro Siza, arquitecte portuguès de reconegut prestigi. I és en l'àmbit de l'habitatge on aquesta afirmació adquireix un significat especial, perquè el nostre habitatge és l'entorn més proper a nosaltres i on passem més temps al llarg de la nostra vida; per això parlem de casa nostra referint-nos al conjunt, quan en origen era el lloc on encessàvem el foc per escalfar-nos.


Tanmateix, diferents estudis realitzats sobre les condicions i la qualitat del parc immobiliari reflecteixen la manca d'accessibilitat que hi ha als habitatges a Espanya; cito com a exemple l'Estudi de l'Accessibilitat dels Habitatges a Espanya realitzat per la Fundació Mútua de Propietaris en col·laboració amb la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (https://www.fundacionmdp.org/solution/estudio-de-la-accesibilidad-de-las-viviendas-en-espana/).


Les conclusions d‟aquesta investigació mostren que només un 0,6% dels 9,8 milions d‟edificis d'habitatges espanyols compleixen els criteris d'Accessibilitat Universal per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. I per a més detall, cal que un 63% dels edificis no són accessibles del carrer al portal, un 22% no té ascensor i un 71% no compta amb vídeo porter.


Plans estatals d'habitatge successius han abordat, a través de programes d'accés a l'habitatge, la millora de l'accessibilitat, així com la regeneració i renovació urbana i rural. Finalitzada la vigència del darrer pla 2018-2021, s'ha renovat el compromís contret amb l'aprovació del Pla Estatal per accedir a l'habitatge 2022-2025 (https://www.mitma.gob.es/vivienda/plan-estatal-de-vivienda/plan-2022-2025/objetivos). S'hi regula un nou paquet d'ajuts estatals a l'habitatge, adaptat a la realitat avui imperant, i en coordinació amb el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitacióresidencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Entre els objectius a mitjà termini del Pla 2022-2025 es presenta el Programa 7 de foment d'habitatges per a persones grans o amb discapacitat. A través d'aquest programa es busca incrementar l'oferta assequible d'habitatge de lloguer, mitjançant ajuts a la promoció d'habitatges amb disseny, instal·lacions i serveis que responguin a les seves circumstàncies especials, ja siguin de titularitat pública o privada, i siguin de nova edificació o procedents de la rehabilitació d'edificis preexistents que es destinaran durant un termini determinat al lloguer amb rendes limitades i per a arrendataris amb ingressos limitats.


Addicionalment, a través del Programa 11 es planeja continuar contribuint a la millora de l'accessibilitat del parc d'habitatges, d'accés des del carrer a l'edifici ia l'interior dels habitatges, i atendre el pagament dels ajuts de subsidiació de préstecs convinguts,regulats en anteriors plans estatals.

El Pla 2022-2025 va entrar en vigor el 20 de gener de 2022, l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat. Els ajuts que s'atorguin en aplicació d'aquest es poden reconèixer amb efectes de l'1 de gener de 2022 encara que la data del reconeixement fos posterior.No es poden reconèixer amb efectes anteriors a l'1 de gener de 2022.


L'accés als programes estatals l'ajuda es durà a terme per la trucada pública de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Per tant, són les institucions autònomes i, per extensió, als municipis on hauríem d'anar a la sol·licitud d'ajuda.


5 views0 comments

Comments


bottom of page