top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'objecte del present avís de privadesa és informar els USUARIS sobre els tractaments que es duran a terme per part d'ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA.

Els usuaris hauran de consultar periòdicament la política de privadesa amb la finalitat d'estar informats dels diferents tractaments de dades duts a terme per ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA, ateses les possibles modificacions d'aquestes, les quals es realitzaran sense avís previ.

En utilitzar aquest lloc, estaràs acceptant la política de privadesa d'ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA. Quan els tractaments de dades duts a terme per ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA requereixin el consentiment dels USUARIS, se sol·licitarà el mateix en el moment de la recollida.

Els tractaments de dades de caràcter personal dels usuaris es realitzaran conforme al que estableix la normativa europea i espanyola vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i normativa complementària.

En compliment del Reglament Europeu sobre protecció de dades (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals t'informem que el responsable del tractament és ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA, amb domicili a Carrer Joan Fiveller, núm. 11, codi postal 08930 de Sant Adrià del Besòs. i amb CIF G66698150.

ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA és l'únic responsable dels tractaments de caràcter personal recollits del lloc web i l'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades que faciliti.

Les dades que ens proporcionis a través del formulari de contacte del lloc web www.emtreballdevida.com seran tractades amb la finalitat exclusiva de gestionar de les sol·licituds d'informació que ens remeteu a través del lloc web mitjançant el formulari de contacte, sent la base jurídica del tractament el consentiment de l'USUARI.

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per dur a terme la relació comercial o durant els anys que sigui necessari per complir les obligacions legals.

ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA únicament té previstes les cessions de les dades de caràcter personal imposades per la Llei. Qualsevol cessió a destinaris diferents dels disposats per la Llei, es comunicarà als USUARIS en el moment de la recollida.

ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA no realitza tractaments de dades amb finalitats comercials ni sol·licita dades de caràcter personal més enllà de les sol·licitades al formulari de contacte que posem a disposició dels nostres usuaris.

ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procurem instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicions. Això no obstant, com a titular de les dades has de ser conscient de les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les teves dades i per tant té dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries mitjançant correu postal adreçat a ASSOCIACIÓ TREBALL DE VIDA, Carrer Joan Fiveller, núm. 11, codi postal 08930 de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) o mitjançant e-mail adreçada a secretaria@emtreballdevida.com adjuntant còpia que acrediti la seva identitat. A la mateixa adreça de correu electrònic pots posar-te en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades o sol·licitar la revocació del consentiment atorgat. Igualment us informem que podeu interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

bottom of page